cleanfoot.cz

Ceník

Cenová nabídka

Kontaktujte nás, rádi Vám připravíme cenovou nabídku na míru dle Vašich konkrétních požadavků a potřeb a stanovíme cenu podle dohodnutého rozsahu služeb.
Při zpracování cenové nabídky podle podkladů zákazníka jsou všechny informace jím předané považovány za důvěrné a v žádném případě nejsou postupovány třetím stranám.

Cenová struktura

V cenách jsou zahrnuty náklady na:

  • mzdové náklady pracovníků včetně zákonem stanovených odvodů za zaměstnance
  • pracovní oděv
  • ochranné pracovní pomůcky
  • čistící a chemické prostředky (dle smluvního ujednání)
  • úklidová technika (dle smluvního ujednání)
  • čištění námi používaných zařízení
  • vedení objektu (dle potřeby a smluvního ujednání)
  • pojištění odpovědnosti za škody na majetku

V cenách nejsou zahrnuty náklady na:

  • el. energii, vodné a stočné
  • nájemné za námi využívané prostory (šatna, sklad, kancelář apod.)
  • hygienický materiál k doplňování (pokud je pro klienta zajišťován dle smlouvy)

Úhrada úklidových služeb

Úhrada úklidových služeb probíhá na základě dohodnuté měsíční paušální částky nebo na základě uklizených m2 či odpracovaných a odsouhlasených hodin, u pravidelných prací v měsíčních intervalech na základě vystaveného daňového dokladu.

Realizace služeb

Poskytování služeb jsme schopni v případě menších zakázek realizovat v průběhu několika dnů, u větších objektů cca do 1 měsíce od podepsání smlouvy, u velkých a náročných zakázek zpracujeme harmonogram převzetí tak, aby nebyl narušen chod činností klienta.

Kvalitní úklidové služby prováděné profesionály jsou u nás samozřejmostí !

CLEANFOOT, s.r.o.

Office:
Phone:


E-mail: 

Lublaňská 1721/45
120 00 Praha 2
IČ: 24782955
DIČ: CZ24782955

+420 222 543 344
+420 602 235 604

info@cleanfoot.cz