Máte zájem o nase služby? Napište nám, obratem se s Vámi spojíme.

Pravidelné úklidové služby úklidové firmy CLEANFOOT, s.r.o. - úklid Praha

Denní práce jsou vykonávány podle rozpisu výkonu sjednaných činností na základě dohodnutého rozsahu uklízených ploch a četností úklidu, příp. dle schváleného časového harmonogramu prací. Týdenní a měsíční práce, příp. čtvrtletní, pololetní, roční jsou po dohodě s klientem prováděny průběžně během celého období nebo mohou být zvlášť vyčleněny hodiny pro tzv. „generální úklid“, tyto práce mohou být také objednávány dle potřeby jako samostatné výkony nad rámec prací běžného úklidu. Práce jsou na vyžádání  potvrzovány pověřenými pracovníky klienta na zvláštní formuláře, které pak slouží jako podklad pro měsíční fakturaci.

Úklidové práce jsou vykonávány našimi zaměstnanci nebo pracovníky subdodávek, při některých odborných pracích spolupracujeme s dalšími firmami či osobami s vlastním živnostenským oprávněním. Vždy jsou však tito lidé zaškolováni, vedeni, řízeni a kontrolováni přímo našimi pracovníky a naše firma za takto poskytnuté služby nese plnou odpovědnost. Nám tento způsob práce umožňuje vysokou profesionalitu, operativnost, mnohostrannost či možnost okamžitého zajištění náhrady za stálého pracovníka v době jeho nemoci či dovolené, poskytování speciálních odborných služeb apod.

Metodické vedení každého kontraktu podléhá vedení firmy, které kromě styku s klientem provádí nezbytné úkony k zajištění optimální spolupráce a plnění smluvních závazků. Ve spolupráci s asistenty a vedoucími objektů zajišťuje také personální obsazení a školení pracovníků, řídí nákup materiálu, technického vybavení a čistících prostředků a kontroluje jejich distribuci a ekonomické hospodaření s nimi.

 

Používané prostředky a technické vybavení pro úklid

Při poskytování našich služeb dbáme na ochranu životního prostředí; používáme moderní čistící a chemické prostředky šetřící životní prostředí, které dokáží ušetřit i mnoho času. Také používáním tkanin z mikrovláken lze dosáhnout vysoké efektivity a kvality i bez použití chemických prostředků.

Všechny používané prostředky jsou schválené k použití na území ČR a opatřeny příslušnými atesty, v případě nebezpečných látek bezpečnostními listy.

Při úklidu v nemocnicích a jiných zdravotnických zařízeních ve spolupráci s klientem zpracujeme dezinfekční plán, který je po odsouhlasení hygienikem začleněn do pracovních rozpisů a postupů včetně přesného dávkování. Jeho plnění je pak vedoucími pracovníky důsledně kontrolováno.

Kvalitní a spolehlivé provádění požadovaných prací zajišťujeme pomocí techniky špičkových výrobců. Její nasazení je vždy posuzováno i z hlediska hygienických předpisů (hlučnost apod.) a možností klienta.